<aside> 💡 Hội thảo khoa học quốc tế “Công tác cảnh sát trong Kỷ nguyên số: Thách thức đối với đào tạo cảnh sát” do Bộ Công an Việt Nam đăng cai tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 8 (GAAM) của Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát Châu Á. Hội nghị nhằm đánh giá những thách thức đang xuất hiện trong thời đại Kỷ nguyên số, đặc biệt là tình trạng tội phạm mạng đang ngày một gia tăng. Để đối phó với tình hình đó, lực lượng thực thi pháp luật cần được trang bị đầy đủ các kỹ năng về công nghệ thông tin và kiến thức về các khuôn khổ pháp lý. Tại Hội nghị, các chuyên gia quốc tế sẽ cùng thảo luận, đánh giá và tìm kiếm giải pháp đối phó với các thách thức đang diễn ra. Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm: Sự phát triển của tình hình tội phạm, Nhu cầu đào tạo cảnh sát chuyên ngành, và Các chương trình đào tạo có hiệu quả. Với việc chia sẻ kiến thức và thực tiễn công tác, Hội nghị tập trung vào việc cải thiện các phương pháp đào tạo cảnh sát tại Việt Nam và trên thế giới. Qua đó, lực lượng thực thi pháp luật sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để đối phó một cách hiệu quả với tình trạng tội phạm mạng đang ngày một gia tăng trong Kỷ nguyên kỹ thuật số.

The International Scientific Conference on "Policing in the Cyber Age" is being hosted by the Vietnamese Ministry of Public Security as part of a larger of GAAM 8. The conference acknowledges the challenges of the digital era, particularly the rise of cybercrime. This new landscape demands law enforcement officers with advanced technological skills and a strong understanding of legal frameworks. The conference brings together international experts to discuss these challenges and develop solutions. Key topics include the evolving nature of crime, the need for specialized police training, and effective training curriculums. By sharing knowledge and best practices, the conference aims to improve police training methods in Viet Nam and around the world. This will equip law enforcement with the necessary skills to combat cybercrime effectively in the digital age.

</aside>


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC - AGENDA

Agenda Hội thảo song ngữ.8am. 12.5.png

TÀI LIỆU HỘI THẢO - CONFERENCE DOCUMENTS


Table of Content - Mục lục

Table of Content - Mục lục

Conference Proceedings - Kỷ yếu Hội thảo

Conference Proceedings - Kỷ yếu Hội thảo

Delegate’s Presentation

6 PPA Cadet Luong Bao Nogc.pdf

5 LPC STuart Hyde.pdf

3 UIA Mongolia.pdf

1 KNPU Forensic Intelligence.pdf